Szent Angéla Alapítvány logó 150

A Szent Angéla Alapítvány

A Szent Angéla Alapítvány célja a Szent Angéla Ferences Iskola nevelési és pedagógiai törekvéseit mindenben támogatni. Az alapítvány segítségével valósulhat meg mindaz, amit a szigorúan vett tanításon kívül fontosnak tartunk:

  • Iskolai működés, pedagógiai program finanszírozásának támogatása
  • Tanári ösztöndíj program támogatása
  • Különféle iskolai és iskolán kívüli programok támogatása (pályaorientációs nap, lelkinapok, múzeumi napok, színházi-nevelési programok, stb.)
  • Tanáraink képzése, támogatása
  • Nehezebb sorsú diákok támogatása
  • Versenyek szervezése és versenyeken való indulás
  • Eszközbeszerzések (pl.: alsós játszótér, néptáncos fellépőruhák, informatikai eszközök, ping-pong asztal, stb.)
Szent Angéla Alapítvány Kuratóriuma

Kuratórium bemutatkozása

Csapatunk, a Szent Angéla Alapítvány kuratóriumi tagjai: dr. Vastag László, Hernádyné Kvassay Rozália, Hodász Tibor, Maróty-Gál Orsolya és a kuratórium elnöke, Makláry Ákos. Összeköt minket az, hogy gyermekeink „szentangélások”,hiszen az alsó és felső tagozatban, illetve a gimnáziumban is ott vagyunk a szülői értekezleteken. Azért vállaltuk el a kuratóriumi tagságot, mert úgy éreztük és gondoltuk, hogy Jézus szavai ránk is érvényesek: „Ahol a kincsed ott a szíved is.” (Mt. 6, 28)

Tovább

Támogatott projektek

Cserekapcsolatok

Iskolai lelki élet

Iskolai reprezentáció

Lelkigyakorlatok

Média és egyéb eszközök

Meghívott előadók

Nyári táborok

Osztálykirándulások

Osztályprogramok

Sportprogramok

Szent Angéla díj

Színházi nevelés

Szociális támogatások

Tanári csapatépítés

Tanári képzések, mentorálás

Továbbtanulás

Versenytámogatás

Szülők Akadémiája

2023-as évünk számokban

Teljes befolyt összeg

0 Ft

Ebből SZJA 1% felajánlás

0 Ft

Ebből Célzott szociális támogatás

0 Ft

Ebből pályázatok

0 Ft

Rendszeres támogatásról nyilatkozó családok

0%

Havi támogatás (egész iskola átlaga)

0 / gyermek / hó
Szent Angéla Alapítvány logó

Hogyan támogathatja a Szent Angéla Alapítványt?

1. Havi rendszeres támogatással

Működésünk alappillére! Kért támogatás:
10 000 Ft / hó / gyermek.
Kérjük a mellékelt Támogatási nyilatkozat-ot mindenképpen kitöltve juttassák vissza hozzánk!

2. Eseti, nagyobb összeg,

vagy meghatározott projektre adott támogatással.

3. Adója 1% felajánlásával

is segítheti céljainkat!

4. Céges támogatás

Közhasznú alapítvány státusz miatt TAO kedvezmény.
Támogatási Nyilatkozat
A támogatásként kapott anyagi forrásainkat a lehető leghatékonyabban igyekszünk felhasználni. Rendszeresen beszámolunk az iskolai projektekről és nyitottak vagyunk a javaslatokra is.

Alapítványi támogatás igénylése

  • Tanárok az osztályprogramokhoz, versenyekhez, továbbképzésekhez támogatást az iskola e-napló felületén igényelhetnek.
  • Szülők az innen letölthető igénylőlap kitöltésével tudnak támogatásért az alapítványhoz fordulni.
    (az igénylőlapot kérjük, Mile Csernének adják le a titkárságon).

Szent Angéla-díj

Alapítványunk díját minden évben egy tanár és egy diák kapja meg a kiemelkedő közösségi teljesítményéért.

Szent Angéla Alapítvány Tanári díj

Szent Angéla Tanár díj

Díjazottak
Szent Angéla Alapítvány Diák díj

Szent Angéla Diák díj

Díjazottak
Pro Schola díj

Pro Schola díj

Díjazottak

A tanári Szent Angéla-díjat 1999-ben alapította a Szent Angéla Alapítvány kuratóriuma. A díj azoknak a pedagógusoknak adományozható, akik legalább tíz aktív éve a Szent Angéla Iskola alkalmazottai, és kiemelkedő eredményt értek el a gyermekek és tanulók nevelésében-oktatásában, továbbá életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.

A tanévenkénti egy díjazottat a kuratórium választja ki a pedagógusok felterjesztése, valamint a szülők és a diákok méltatása alapján. A plántáló angyalt ábrázoló díj Rácz Gábor tűzzománc művész munkáját dicséri.

1999 – 2018 TANÁR NEVE
1999 Frészné Gergácz Zsófia
2000 Klim Istvánné
2000 Medvegyné Máthé Krisztina
2001 Csere Istvánné
2001 Szikra Jánosné
2002 Hockné Petheő Ildikó
2002 Asztalos György
2003 Beregszászy Ilona
2003 Pluzsik Szilvia
2004 Helfrich Zoltán
2004 Bene Zoltán
2018 Beregszászy Ilona
2020 – 2024 TANÁR NEVE
2020 Sárvári Cecília
2021 Csere Istvánné
2022 Helfrich Zoltán
2023 Vörös Andrea Gabriella
2024 Semjénné Menus Gabriella

A diák Szent Angéla-díjat 2002-ben alapította a Szent Angéla Alapítvány kuratóriuma. A díj azoknak a gimnáziumi végzős diákoknak adományozható, akik az iskolában töltött éveik alatt kiemelkedő módon képviselték az angélás lelkületet közösségük, valamint tanulmányaik iránti elkötelezettségükkel.

A tanévenkénti egy díjazottat a kuratórium választja ki a pedagógusok felterjesztése, valamint a végzős diákok méltatása alapján. A könyvet tartó angyalt ábrázoló díj Rácz Gábor tűzzománc művész munkáját dicséri.

2002 – 2013 DIÁK NEVE
2002 Fichtinger Gyula
2003 Riesz Ábel
2004 Breier Mónika
2005 Rácz András
2006 Kiss Gergely
2007 Gál Sarolt
2008 Tölgyesi Kinga
2009 Orbán Dorottya
2010 Torbágyi Csenge
2011 Nagy Noémi
2012 Deák Péter
2013 Haba Anna
2014 – 2024 DIÁK NEVE
2014 Döbrössy Bálint
2015 Csernyus Márton
2016 Lantos Zsófia Kinga
2017 Haba Tamás
2018 Vörös Sebestyén Gábor
2019 Kalász Anna Erzsébet
2020 Nándori Hanna
2021 Wendl Csongor
2022 Varga Máté Dániel
2023 Thaler Csongor
2024 Erdős Luca

A PRO SCHOLA díjat 2023-ban alapította a Szent Angéla alapítvány kuratóriuma. A Pro Schola díj azoknak a pedagógusoknak, szülőknek és egyéb Iskolát támogató személyeknek adományozható, akik maradandó módon járultak hozza az Iskola életének formálásához.

A jutalmazandó személyt az Iskola Igazgatója, az iskola munkavállalójának javaslatára, vagy önálló döntése alapján választja ki, az alapítvány kuratóriumának jóváhagyása mellett.

ÉV DÍJAZOTT NEVE
2023 Töttössy Katalin Mária

A weboldal tovább böngészésével elfogadja Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Elfogadom

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.


Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő): Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium
Elérhetőségeink:
Postai címünk: 1024 Budapest, Ady Endre utca 3.
E-mail címünk:
Telefonszámunk: +3613163818
Adatvédelmi tisztviselőnk: Mikesyné Antolovics Jadranka
Elérhetősége:

Az adatkezelés alapelvei

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.


Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos egyházi és világi, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:


Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak, továbbá az egyházi és világi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, akkor kérjük, hogy jelezze Nekünk fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +3613911400
E-mail:
Weboldal: www.naih.hu

Személyes adatai védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerint illetékes törvényszéknél nyújthatja be.


A weboldalon kezelt adatok

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldalunkról elérhető Elektronikus napló használata viszont bejelentkezéshez, azonosításhoz és hitelesítéshez kötötten történik, azt kizárólag az arra jogosultságot kapott felhasználók vehetik igénybe.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:


Sütik (cookie) kezelése

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz (például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol, általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott, ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja

A weboldalunkra látogató felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a weboldal meglátogatása során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre

A weboldalunkon alkalmazott süti a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális süti,  amely a weboldalt meglátogató felhasználó beazonosítására nem alkalmas.

A funkcionális sütiben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama

A weboldalunkon alkalmazott funkcionális süti, úgynevezett munkamenet süti érvényessége lejár, amikor Ön bezárja, elhagyja oldalunk.

Jogérvényesítés

A legtöbb internet böngésző program automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.


Közösségi média szolgáltatás által alkalmazott sütik

Weboldalunkról Facebook fiókkal rendelkező felhasználóink továbbléphetnek közösségi médiás oldalunkra, illetve kedvelhetik vagy követhetik is azt.

A Facebook szintén sütiket, úgynevezett nyomkövető sütiket használ a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtásához.

A Facebook adatkezelésével és a sütik alkalmazásával kapcsolatban további információkat itt találhat:

Az adatkezelés célja

A weboldalt felkereső látogatók számára a közösségi média szolgáltatásainak biztosítása.

A kezelt adatok köre

A Facebook által alkalmazott sütik a szolgáltatás által értelmezhető információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama

A Facebook által a felhasználó által kezdeményezett tevékenység végrehajtáshoz alkalmazott sütik érvényessége általában lejár, amint Ön a weboldalt elhagyja, illetve bezárja a böngésző programjában oldalunk, az egyes sütik érvényességéről a szolgáltató által közzétett fenti tájékoztatókban további, részletes információkat találhat.

Jogérvényesítés

A Facebook által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.


Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk az intézményünket érintő aktuális hírekről, rendezvényekről, eseményekről és programokról, amelyek kapcsán alkalmanként kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény, program szervezőjétől, amennyiben nem intézményünk szervezte azt.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető, weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki meglátogatja az oldalt.


Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja

Az érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

  • név,
  • e-mail cím,
  • telefonszám,
  • cím (postai cím).

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.


Elektronikus naplóban kezelt adatok

Weboldalunk Elektronikus napló menüpontjából érhető el a https://www.szentangela.edu.hu/  aloldalon működő elektronikus napló felülete.

Az adatkezelés célja

Nyilvántartási kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a törvényben meg nem határozott adatkörök (pl.: szülő elérhetőségi adatai) esetében önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre

Jogszabályi előírás alapján a nyilvántartott gyermekek (tanulók), illetve törvényes képviselőik alábbi adatai:

    • gyermek neve, születési neve,
    • neme,
    • születési helye és ideje,
    • társadalombiztosítási azonosító jele,
    • oktatási azonosító száma,
    • jogviszonya adatai,
    • anyja neve,
    • állandó lakcíme, tartózkodási helye,
    • állampolgársága,
    • nemzetiségi nyelve,
    • sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
    • szülő, törvényes képviselő, családi pótlékra jogosult neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
    • szülő, törvényes képviselő telefonszáma
    • szülő, törvényes képviselő munkahelye.

Önkéntes hozzájárulás esetén:

    • a szülő, törvényes képviselő e-mail címe,
    • szülő, törvényes képviselő levelezési címe,
    • felhasználónév,
    • jelszó.

Az adatkezelés időtartama

A kötelezően nyilvántartandó tanulói adatokat a jogviszony megszűnésétől számított tíz évig kezeljük.

Az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok törlése az érintett ez irányú kérelmét követően haladéktalanul megtörténik.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A nyilvántartott, illetve az önkéntesen megadott további adatok megismerésére munkatársaink, valamint a jogszabályi kötelezettség alapján vezetett központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó, illetve statisztikai adatszolgáltatások címzettjei, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben az illetékes felettes szervek (pl.: fenntartó), eljáró hatóságok képviselői jogosultak.


Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.


Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.


Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a weboldalon nyilvánosan közzé téve.

Kuratórium bemutatkozása

Csapatunk, a Szent Angéla Alapítvány kuratóriumi tagjai: dr. Vastag László, Hernádyné Kvassay Rozália, Hodász Tibor, Maróty-Gál Orsolya és a kuratórum elnöke, Makláry Ákos. Összeköt minket az, hogy gyermekeink „szentangélások”,hiszen az alsó és felső tagozatban, illetve a gimnáziumban is ott vagyunk a szülői értekezleteken. Azért vállaltuk el a kuratóriumi tagságot, mert úgy éreztük és gondoltuk, hogy Jézus szavai ránk is érvényesek: „Ahol a kincsed ott a szíved is.” (Mt. 6, 28) Kincseink iskoláját ezért szeretjük.

Munkánk alapját az a széleskörű szülői összefogás adja, amivel az iskolánkban járó gyermekek szülei támogatják munkánkat, támogatják rajtunk keresztül iskolánkat.

Szeretnénk, ha az Alapítvány egy olyan védőhálót jelentene, ami segít abban, hogy az itt dolgozók hivatásuknak élhessenek, a diákok iskolaévei pedig értékes hitbeli, közösségi és szellemi élményekkel gazdagodjanak.

Dolgozunk, dolgozzunk:

  • ISTENÉRT: Katolikus iskolaként hisszük, hogy a keresztény életre való nevelésnél nincsen fontosabb. Ezért támogatjuk lelki napok, lelkigyakorlatok, nyári hittan táborok szervezését.
  • EGYÜTT: Ferences iskolaként hisszük, hogy bármit is teszünk, együtt érdemes tenni. Ezért támogatunk szegényebb sorsú diákokat, akiknek nehézséget okozna az iskolán kívüli programokon a társaikhoz csatlakozni. Így együtt lehet az osztály a kirándulásokon, színházi előadásokon, múzeumlátogatásokon. A pénz ne legyen akadály!
  • hogy gyermekein NE CSAK A PADBAN: Az igazán maradandó iskolai emlékeink gyakran nem a tanórákhoz kötődnek. Az iskolapadból kimászva olyan élményekben lehet részünk, amelyből rengeteget tanulhatunk, és amelynek köszönhetően markánsan formálódhat a jellemünk. Ezért támogatunk minden tanórán kívüli pedagógia programot: cserekapcsolatot, drámafoglalkozást, versenyt, múzeumlátogatást, természettudományos napot, stb.
  • hogy gyermekeink IDEÁLIS KÖRNYEZETBEN: Nem mindegy, hogy milyen környezetben és milyen eszközökkel zajlik a nevelés és az oktatás. Igyekszünk lehetőségeinkhez képest olyan szükséges infrastruktúrális fejlesztésekhez hozzájárulni, melyek meghaladják az iskola költségvetését, legyen szó játszótérépítésről vagy informatikai beszerzésről.
  • MAGAS SZÍNVONALON: Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy iskolánkban a tanárok a legmagasabb szakmai színvonalon tanítsanak, taníthassanak.

Legfontosabb támogatott projektjeink

Iskola közvetlen támogatása

0 Ft

Szociális támogatás

0 Ft

Tanárok közvetlen támogatása

0 Ft

Osztálykirándulások támogatása

0 Ft

Tanári továbbképzés, mentoring, ösztöndíj

0 Ft

Belépők, nevezési díjak

0 Ft